Socialt Ansvar

Mission

Bergsbo Hus AB är ett litet familjeföretag inom fastighet och handel med säte i Bergs kommun. Vi äger och förvaltar bostäder och lokaler främst i Hoverberg och Svenstavik, och jobbar passionerat alla dagar i veckan utifrån målet att ge våra hyresgäster och kunder en utmärkande nära service. Verksamheten är i hög grad ett initiativ för att bidra till utvecklingen av lokalsamhället och främja framtidstro och tillväxt i vår landsbygd. Vår rörelse må vara småskalig men drivs av stora ambitioner och långsiktighet – vi ska varje dag göra små och stora saker för att förbättra förutsättningarna för våra kunder och samarbetspartners att växa tillsammans med oss.

Vår Drivkraft

En av våra viktigaste uppgifter är att bidra med positiv kraft i utvecklandet av en välmående landsbygd med stor framtidstro i Bergs kommun. Bergsbo Hus ska vara en engagerad del av lokalsamhället och arbeta brett med frågor som berör bostäder för äldre, integration och miljön. Vårt sociala ansvar tar sin utgångspunkt i fastställd policy, vilken fungerar som vägledning i alla våra dagliga aktiviteter bland annat med att minska miljöbelastningen och säkra ett hållbart underhåll av den lokal- och bostadsyta som vi har att förvalta.

unsplash